ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Margo wine routes (MWR) είναι γραφείο Γενικού Τουρισμού με ειδίκευση στο Γαστρονομικό τουρισμό ανά την Ελληνική επικράτεια, που εδρεύει στην οδό Aργοναυτών 47, 2ος όροφος, 167 77, Αθήνα με αριθμό άδειας ΕΟΤ ΜΗ.ΤΕ 07.26.Ε.60.00.00634.0.1. (εφεξής καλούμενη “η Εταιρία”).

Κάνοντας κράτηση σε μία από τις περιηγήσεις της εταιρείας μας, (MWR), δεσμεύεστε στους όρους συμμετοχής όπως αναγράφονται στο παρακάτω έγγραφο. Το συμφωνητικό με την εταιρεία MWR (καλούμενη επίσης “εμείς”, “εμάς”) διέπεται από τους όρους, καθώς επίσης και όλα τα έγγραφα (φόρμα συμμετοχής, πληρωμή, τιμολόγιο (α), επιβεβαιώση (σεις) κράτησης). Για ομαδικό ταξίδι, ισχύουν επιπρόσθετοι όροι που θα αποσταλλούν κατά την κράτηση.

1. ΚΡΑΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όταν κάνετε κράτηση με το Margo wine routes (MWR), αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής όπως αναγράφονται παρακάτω. Το συμφωνητικό περιέχει κατά βάση το Ελληνικό Δίκαιο (Προεδρικό Διάταγμα ν. 339 Περί οργανωμένων ταξιδίων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/134 (EEL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις) και υπάγεται στη δικαιδοσία των ελληνικών δικαστικών αρχών.
Δεχόμαστε συμμετοχές από ταξιδιώτες άνω των 16 χρονών σε καλή φυσική κατάσταση και υγεία.

2. ΤΙΜΗ / ΑΝΤΙΤΙΜΟ
Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. Η τελική τιμή της εκδρομής επιβεβαιώνεται με την κράτηση. Η εταιρεία (MWR) διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει (μεταξύ 2%-10%) τις αναγραφόμενες τιμές, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως αλλαγή φόρων κράτους, καυσίμων, δασμών και ισοτιμίες του νομίσματος, οι οποίες μας επιβάλλονται (ή θα μας επιβληθούν). Στην περίπτωση που η τιμή της εκδρομής αυξηθεί κατά 10%, διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων σας, εάν το θελήσετε και το δηλώσετε εντός 14 ημερών από την ανακοίνωση των αυξημένων τιμών.  Δεχόμαστε πληρωμή σε ευρώ με κατάθεση στον τραπεζικό εταιρικό λογαριασμό, όπου τα έξοδα μεταφοράς της τράπεζας επιβαρύνουν τον πελάτη.

Πλάνο πληρωμής:  Για να εξασφαλίσετε μία θέση σε εκδροομή μας, πρέπει να δώσετε μία χρηματική προκαταβολή, το ποσό της οποίας θα σας επικοινωνηθεί από την εταιρία, μόλις δηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή. Η εξόφληση το υπολοίπου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 60 μέρες πρίν την έναρξη της εκδρομής.

3. ΑΚΥΡΩΣΗ (ΑΠΟ ΕΣΑΣ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ)
Εάν θελήσετε, μπορείτε να ακυρώσετε την κράτησή σας, γραπτώς, μέσω επιστολής ή γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email). Μπορείτε να επικοινωνήσετε πριν τη γραπτή δήλωση για να σας ενημερώσουμε για τα ακυρωτικά που ισχύουν στην κράτησή σας. Το ποσό ακύρωσης εξαρτάται από τον αριθμό ημερών που μεσολαβούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού.

Οι χρονικές περίοδοι ακύρωσης έχουν ως εξής:

60 μέρες πριν: επιστροφή όλου του ποσού, πλην 400 ευρώ για έξοδα κρατήσεων, ακυρώσεων, κλπ

59-30 μέρες πριν 50% επιστροφή του ποσού

29-15 μέρες πριν 20% επιστροφή του ποσού

14 μέρες πριν 100% παρακράτηση του ποσού

4. ΑΛΛΑΓΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΟ ΕΜΑΣ)
Μεκρικές φορές, όταν δεν έχουμε συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό κρατήσεων για να γίνει βιώσιμο το ταξίδι, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή και να ακυρώσουμε το ταξίδι. Εάν χρειαστεί να ακυρωθεί ή να αλλάξει η εκδρομή, θα ειδοποιηθείτε τουλάχιστον 60 μέρες πριν. Θα σας δοθούν εναλλακτικές ημερομηνίες ή ολική επιστροφή χρημάτων. Οι αλλαγές που θα προταθούν δεν θα αποτελούν λόγο για ακύρωση του ταξιδιού. Κάποιες πιθανές αλλαγές είναι αλλαγή ημερομηνίας, κατηγορία κατάταξης ξενοδοχείων, αλλαγή στα οινοποιεία.

5. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία μας δεν διαθέτει ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς, καταλύματα, οινοποιεία. Ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ ιδιοκτητών (λεωφορείων, ξενοδοχείων, οινοποιείων) και φορέων παροχής υπηρεσιών για τη διοργάνωση των ταξιδιών, στους οποίους, αντικειμενικά, δεν μπορεί να ασκεί άμεσο έλεγχο. Στο ρόλο μας, ως μεσολαβητής, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να συνεργαζόμαστε και να διασφαλίζουμε υψηλά τα επίπεδα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αναλαμβάνουμε (το προσωπικό μας και οι προμηθευτές μας) την ευθύνη να παρέχουμε ένα ταξίδι σε υψηλά επίπεδα ποιότητας, εμπειρίας και φροντίδας.

Είμαστε υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες που επιβεβαιώνετε με εμάς, όχι όμως για υπηρεσίες που κάνετε κράτηση με άλλους προμηθευτές πριν ή μετά την εκδρομή μας (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία ή ενοικιάσεις αυτοκινήτων).
α. Δεν αναλαμβάνουμε όμως την ευθύνη της δυσαρέσκειάς σας εάν οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία άλλη από τα συμφωνηθέντα στο συμβόλαιό μας.

β. Δεν αναλαμβάνουμε την εύθυνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα οποιουδήποτε συμμετέχοντα ταξιδιώτη λόγω μέθης ή λόγω προσωπικών ενεργειών ή μη που είχαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό.

γ. Δεν αναλάμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό από τρίτους που δεν συνδέεονται με το ταξίδι μας και

δ. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για δυσαρέσκεια που συνδέεται με κάποια ιδιαίτερη προτίμηση ή ιατρική πάθηση που δεν μας κοινοποιήθηκε κατά την επικύρωση του ταξιδιού.

6. ΕΥΘΥΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ (ΠΕΛΑΤΗ)
Κάθε ταξιδιώτης που συμμετέχει σε ένα από τα ταξίδια μας, οφείλει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και υγεία, με συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας του. Οφείλει να μας ενημερώσει κατά την κράτηση για οποιαδήποτε ιατρική αγωγή ή πρόβλημα υγείας, που θα χρειαστεί κάποια ειδική φροντίδα από εμάς ή τους συνεργάτες μας.

Ο ταξιδιώτης ευθύνεται για την εμπρόθεσμη πληρωμή της συμμετοχής του, στην ημερομηνία που αναγράφεται στο τελικό τιμολόγιο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη συμμετοχή του ταξιδιώτη που δεν έχει τακτοποιήσει την οικονομική του υποχρέωση προς αυτήν.
Θεωρούμε ΔΕΔΟΜΕΝΗ την υπεύθυνη συμπεριφορά σας στη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και σύνεση πρός τους συνταξιδιώτες σας. Σε περίπτωση που η συμπεριφορά σας προκαλέσει (ή πιθανόν να προκαλέσει) κίνδυνο, ταραχή ή καταστροφή περιουσίας, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη συμμετοχή σας στο ταξίδι, χωρίς καμία επιστροφή χρημάτων.
Σε περίπτωση που θελήσετε να καταχωρήσετε μία παρατήρηση ή παράπονο για τις υπηρεσίες μας, είμαστε στη διάθεσή σας να ακούσουμε και να προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατό να το διορθώσουμε. Δεχόμαστε με μεγάλη χαρά οποιαδήποτε υπόδειξη πελατών μας που θα καλυτερεύσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για γεγονότα πέραν των δυνάμεών μας. Ως τέτοια ορίζονται (και δεν περιορίζονται σε αυτά) η τρομοκρατία, ο πόλεμος, οι φυσικές καταστροφές, οι επιδημίες, οι καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο από τα παραπάνω, δεσμευόμαστε να παράσχουμε εναλλακτικές υπηρεσίες ή ημερομηνίες για το ταξίδι. Αυτό σημαίνει όμως ότι διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε την τιμή συμμετοχής εάν οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι μεγαλύτερης αξίας από αυτές του συμφωνητικού.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Οι πληροφορίες που αναγράφονται σε όλα τα διαφημιστικά φυλλάδια και στον ιστότοπο της εταιρείας μας, είναι αληθή και σωστά κατά την έκδοσή τους.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κατά την εγγραφή και επιβεβαίωση της κράτησής σας θα διαχειριστούμε πληροφορίες προσωπικές, όπου και δεσμευόμαστε ότι θα παραμείνουν ιδιωτικές. Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρία μας μόνο για λόγους εσωτερικής διαφήμισης και ενημέρωσης (στατιστικά, επικοινωνία για μελλοντικούς νέους προορισμούς) με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουμε.

Τελευταία Ενημέρωση: Ιούλιος 2021

©Margo wine routes

Κάπως έτσι ζυμώθηκε και ωρίμασε η ιδέα μέσα μου και τώρα έχω τη χαρά να σας καλώ στις διαδρομές που δημιούργησα μετά από πολλή μελέτη και αμέτρητα ταξίδια... Οινικές διαδρομές οι οποίες θα μας οδηγήσουν να ανακαλύψουμε παρέα την αυθεντική, την αληθινή ομορφιά της Ελλάδας, που θα αντανακλά μέσα σας για πολύ-πολύ καιρό!

TERMS & CONDITIONS

Margo wine routes (MWR) is a travel agency specialising in Food & Wine Tourism throughout Greece, based in  Αrgonafton str. 47,
167 77, Αthens, Greece.  GNTO registration number: 07.26.E.60.00.00634.0.1. (also referred as ‘the company’).

1. BOOKING

When booking a tour with Margo wine routes (MWR), you agree to the terms & conditions as described below.  The agreement is bound to Greek law (Presidential decree no. 339 on Organized travel, based on ………90/134 (EEL 158/59) on organized travelling and tours), under the juristiction of the courts of Greece.  We accept booking requests from travellers of 16 years of age and over, in good physical condition and in good health.

2. PRICE – PAYMENT

All rates stated are in Euros and include all legal taxes.  The final rate of the tour will be confirmed upon booking. The company (MWR) reserves the right to increase or decrease (by 2%-10%) the published rates, in the event of change in goverment taxes, fuel or currency fluctuations that are imposed (or will be imposed) to us.  In the event of that the price of the tour increases by 10% and the traveller reserves the right to a full refund if communicated to us within 15 days of publishing the increased rate.

We accept payment in euros via wire tranfer to a Greek bank account, all bank expenses covered by the client.

Payment schedule:  In order to secure a place on a tour, the participant has to make a deposit payment. The amount and due date will be communicated upon confirmation by MWR. The balance payment must be settled 60 days prior the start day of the tour.

3. CANCELLATION (BY THE TRAVELLER)

The traveller reserves the right to cancel the booking, in writing, via mail or electronic mail (e-mail).  Please contact Margo Wine Routes prior to cancellation in order to be advised on the charges applicable to your booking. The refund is based on the following time table:

60 Days prior to Start Day of tour: refund of all payments made minus an administrative fee of 400 euros per person

59-30 Days prior to Start Day of tour: 50% refund of the deposit

29-15 Days prior to Start Day of tour: 20% refund of total amount paid

14 Days prior to Start Day of tour: NO refund

4. CHANGE OR CANCELLATION (BY Margo Wine Routes)

In the event that published tours do not reach the minimum number of participants neccesary to operate the tour, the company reserves the right to change or cancel the tour.  If we cancel or change the tour, you will be notified at least 60 days prior. You will be presented with alternative dates of travel or full refund of any deposit.

We reserve the right to make minor changes (by the company) to the itineraries that will not cause reason for cancellation.  Some possible changes include change of dates, hotel category, meals or change in the selected wineries to visit.

5. LEGAL LIABILITY OF THE COMPANY (MWR)

Our company does not own cars, buses, hotels or wineries.  We act as an agent between owners (buses, hotels, cars, wineries) and other travel services providers, to whom -by definition- we are not authrized to control directly. In our capacity as mediators we make the outmost effort to collaborate and ensure that high levels of service are achieved. We are responsible (the company employees and vendors) to offer a tour of high standards, based on experience, knowledge and care.

We are responsible for all services booked through MWR.  We are not, however, responsible for services booked with other service providers before or after our tours (i.e. air tickets, hotels, car rentals).

  1. We are not resposible for disappointment caused by services not included in our agreement.
  2. We are not responsible for injury or accident of any participant caused by drunkenness, or personal actions taken or not taken that resulted in injury.
  3. We are not responsible for possible injury caused by third parties not related to our tour.
  4. We are not responsible for any disappointment related to any special request or medical condition that was not communicated to MWR at the time of booking.

6. LEGAL LIABILITY OF TRAVELERS (CUSTOMERS)

All travelers participanting in any of our tours should be in good physical condition and health, having completed the 18th year of age.  They are resposible to advise us of any medical condition or medication prescription that will require a special care from us or our associates.

The traveller is responsible for the timely payment of his/her participation before the due date of the final invoice.  The compay reserves the right to deny partcipation to any traveller that has not settled his/her invoice.

Responsible conduct during the tour, amongst travellers, is concidered of paramount importance.  In the event that your actions cause (or possibly cause) danger, upset or damage of property, we reserve the right to terminate your participation in the tour, without a refund.

If you wish to register a complaint or observation for the services provided, we remain at your disposal to listen and try our best to make it right.  We accept with great pleasure any customer remarks that will assist us in upgrading our offered services.

7. FORCE MAJEURE

We are not taking the responsibility for events beyond our control. As such are defined (but not limited to) terrorism, war, natural disasters, epidemics and weather conditions.  Should any of the previously mentioned events occur, we will try our best to make alternative plans or set alternative dates.  We reserve the right to increase the participation rates if the offered services are of higher value than the agreed.

8. INFORMATION ON BROCHURE / WEBSITE

All information featured on our brochures and company website are correct to the best of our knowledge.

9. PROTECTION FOR PERSONAL DATA

During the registration and confirmation of your participation, we will manage information of personal nature that we guarantee that will remain private. All your data will be used by our company solely for internal use only (in statistics, communication of future destinations) with our only purpose of improving our offered services and products.

Last update: July 2021

©Margo wine routes

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

For performance and security reasons we use Cloudflare
required
Cloudflare uses the _cflb, _cf_bm, and _cfduid, cookies to maximize network resources, manage traffic, and protect our Customers’ sites from malicious traffic.

 

Click to enable/disable custom content.
Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Google Analytics is a tool that helps website owners measure how users interact with website content. As a user navigates between web pages, Google Analytics provides website owners JavaScript tags (libraries) to record information about the page a user has seen, for example, the URL of the page. The Google Analytics JavaScript libraries use HTTP Cookies to "remember" what a user has done on previous pages/interactions with the website.

 

Click to enable/disable Google Fonts.
Google Fonts logs records of the CSS and the font file requests, and access to this data is kept secure. Aggregate usage numbers track how popular font families are, and are published on our analytics page. We use data from Google’s web crawler to detect which websites use Google fonts. This data is published and accessible in the Google Fonts BigQuery database. To learn more about the information Google collects and how it is used and secured, see Google's Privacy Policy.

 

Click to enable/disable Google Maps.

For users of Maps Embed API, Google uses anonymous cookies to determine the number of unique users of the API. Google also accumulates statistics about the types of features used from the Maps product.

Click to enable/disable video embeds.
Video providers (e.g. YouTube, Vimeo) can collect user data and record information that helps measure how users interact with site content. By enabling video embeddings you agree to the terms of use stated by each provider in their privacy policy.

We and our partners use technologies such as cookies, and we process personal data, such as IP addresses and cookie identifiers, to tailor ads and content to your interests, to measure the performance of your ads and content, and to gain in-depth knowledge of the audience that saw the ads and the content. Click below to agree to the use of this technology and the processing of your personal data for these purposes. You can change your mind and change your consent options at any time by returning to this site.